MİSYONERLERİN OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ SAĞLIK FAALİYETLERİ

Dr. Mahmut TOKAÇ Misyonerlik Latince “missio” kelimesinden gelen “misyon” genel anlamıyla bir kimseye, bir şey yapmak üzere verilen özel görev, yetki olarak tanımlanmaktadır. Misyonerlik ise kelime anlamı olarak bir dinin yayılması…

SAĞLIKTA VİZYON: SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI AÇMAZI

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği (İVEK) Onur Kurulu Başkanı olan Prof.Dr. Aydın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. 1996 yılında doçent, 2003’te profesör oldu.…

MİLLÎ BİR İLAÇ POLİTİKASI GEREKLİ Mİ?

Eski İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Yard.Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ Sağlık vazgeçemeyeceğimiz en temel ihtiyacımız. İlaç ise sağlığımızın olmazsa olmaz unsuru. İnsanoğlunun var oluşundan beri daima ihtiyaç duyduğu ve günümüzde…

ECZACILIK VE ETİK – 3

Dr. Mahmut TOKAÇ Ülkemizde eczacıların uymaları gereken kuralları belirleyen mevzuat 18 Aralık 1953 tarihinde kabul edilerek 24 Aralık 1853 tarihli Resmi Gazete yayımlanan ve son olarak 17 Mayıs 2012 tarihinde…

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ECZANE SAYISININ SINIRLANDIRILMASI MESELESİ

Dr. Mahmut TOKAÇ Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 17 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve31 Mayıs 2012…

ECZACILIK VE ETİK – 2

Dr. Mahmut TOKAÇ Ülkemizde eczacıların uymaları gereken kuralları belirleyen mevzuat 18 Aralık 1953 tarihinde kabul edilerek 24 Aralık 1953 tarihli Resmi Gazete yayımlanan ve son olarak 17 Mayıs 2012 tarihinde…

ECZACILIK VE ETİK – 1

Dr. Mahmut TOKAÇ Ülkemizde eczacıların uymaları gereken kuralları belirleyen mevzuat 18 Aralık 1953 tarihinde kabul edilerek 24 Aralık 1953 tarihli Resmi Gazete yayımlanan ve son olarak 17 Mayıs 2012 tarihinde…

HASTALIK VE ORUÇ

Dr. Mahmut TOKAÇ İbadetlerle ilgisi bulunmayan hususlarda gayr-ı müslim doktorların tavsiyelerine göre hareket edilebilirse de, ibadetleri bozmakla ilgili hususlarda doktorun konusunda uzman, müslüman ve hatta sözlerine güvenilir kişilerden olması da…

KOKUNUN GÜCÜ: AROMATERAPİ

Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK Meslek yaşamına İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Kürsüsünde başlamıştır (1977). 1985 yılından beri görev yaptığı Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde doçent (1992) ve profesör (2000) olmuştur. Halen…

ALT KOMİSYONDAN GEÇEN 6197 DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Dr. Mahmut TOKAÇ 6197 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması için Meclise verilen teklifler 26 Nisan Perşembe günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alındı. TEB’in bu süreçte Teklif’te…