MAKALE GÖNDERİMİ

MAKALE GÖNDERİM KRİTERLERİ

İVEK Akademiye gönderilecek çalışmalar,

  • Word programlarının birinde, Times New Roman karakteri ile 1,15 aralıkta yazılmalıdır. Metin için 12 punto kullanılmalıdır.
  • Daha evvel başka bir yerde yayınlanmış ise nerede ve ne zaman yayınlandığı özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
  • Yazılarınızın (boşluklar dahil) üst sınır 10.000 karakter olmalıdır.
  • Gönderilen yazı ile ilgili konuyu 3 ila 5 cümle arasında özetlemeniz gerekmektedir.
  • Yazı içerisindeki önemli 3 ila 5 çarpıcı cümle (marka cümle) belirtilmelidir.
  • Yazarın özgeçmişi ve dergide kullanılmak üzere en az 3 MG kalitedeki bir fotoğrafı yazıya ek olarak gönderilmelidir.
  • Uygun görülen makaleler 15 iş günü içerisinde yayınlanacaktır.

*Onay almış yazılarınız İVEK Akademi Makaleler kısmında yayınlanacaktır.

Makale gönderimi için: akademi@ivek.org.tr