Akademik Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL

Prof. Dr. Gülden OMURTAG

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN

Prof. Dr. Şaban TEKİN

Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TOKAÇ

Ecz. İbrahim YAVUZ

Hüseyin SARPKAYA

Arş. Gör. Dr. Ebru ALTUNTAŞ