İVEK Akademi I COVID-19 PANDEMİSİNİN KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İVEK Akademi katkılarıyla İVEK Vakfı Genel Müdürü Sn. Tayfun Gümüş’ün moderatörlüğünde Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Sn. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz’ın ‘COVİD-19 Pandemisinin Küresel Ekonomi Üzerindeki Etkileri’ konulu sunumu ile gerçekleştirilen webinarımız yayınlanmıştır.