25 EYLÜL DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ

Dr. Mahmut TOKAÇ

Bazıları “- Bu da nereden çıktı, Dünya Eczacılık Günü 14 Mayıs değil miydi?” diye sorabilir. Bu konuyu geçen sene bu sütunda yazdığım “14 Mayıs Eczacılık Günü” başlıklı yazımda izah etmiştim. (bkz. http://www.ivek.org.tr/14-mayis-eczacilik-gunu-39yy.htm) O yazımda da belirttiğim gibi 14 Mayıs, 1968 yılından beri kutlanmakta olan “Türk Eczacılık Günü”dür ve bunu bazıları yanlışlıkla “Dünya Eczacılık Günü” olarak ifade etmektedirler.

2009 yılına kadar bir Dünya Eczacılık Günü yoktu. 3-8 Eylül 2009 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) 69. Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, Kongre’nin başlangıç gününde yapılan Konsey toplantısında Türk Eczacıları Birliği delegasyonunun “FIP’in kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması” önerisini, FIP delegasyonu oy birliği ile kabul etti. FIP, daha sonra tüm dünya ülkelerine gönderdiği yazıyla bu kararı bildirerek 25 Eylül tarihinin Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanacağını ilan etti.

Aslında bu tarihin ortaya atılmasında eczacılık tarihçisi Ecz. Halil Tekiner’in önemli bir rolü var. Tekiner’in FIP belgelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda FIP’in kuruluş imzalarının atıldığı tarihin 25 Eylül 1912 (Resim 1) olduğunu öğrenmesi üzerine 25 Eylül tarihinin Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmasını önerdiği makalesi “When Shall We Celebrate an International Pharmacy Day?” İngiliz eczacılık tarihi dergisi Pharmaceutical Historian’ın Eylül 2009 sayısında yayınlandı.[1] (Resim 2) Aynı tarihlerde İstanbul’da gerçekleştirilen FIP kongresinde TEB Başkanı Erdoğan Çolak’ın teklifi üzerine 25 Eylül’ün Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanması oybirliği ile kabul edildi. 2010 yılından itibaren her yıl 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Resim 3)

Tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılık Gününü kutlarken, bu günün Dünya Eczacılık Günü olmasında emeği geçen başta Ecz. Halil Tekiner’e, dönemin TEB ve FIP yönetimlerine teşekkürlerimi iletirim.

Resim 1. FIP’in kuruluş imzalarının atıldığı 1912 toplantısı (FIP arşivi)
 
Resim 2. Ecz. Halil Tekiner’in konuya ilişkin makalesi
Resim 3. 25 Eylül’ün kabul edildiği kongrenin haberi (TEB Haberler S:5)
 

[1] Tekiner, Halil. “When Shall We Celebrate an International Pharmacy Day?” Pharmaceutical Historian vol. 39 no. 3 (2009): 50