TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ VİZYON 2023 RAPORU AİFD’NİN HİDAYETE ERMESİ Mİ?

Dr. Mahmut TOKAÇ

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) tarafından hazırlatılan “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu” Ankara’da Grand Rixos Otel’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıya Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman ile çok sayıda bürokrat ve sektör çalışanı katıldı.

“2023’te 23 Milyar Doları Aşkın Üretim Yapan, İhracatını 8 Milyar Doların Üstüne Çıkartmış Türkiye”

Toplantıda konuşan AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman, Raporun Hükümetin 2023 vizyonunun ilaç sektörü tarafından nasıl desteklenebileceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek sadece öneriler getirmekle kalmayıp, bu önerilerin nasıl gerçekleştirileceğini de somut bir şekilde tanımladığını söyledi. Tüm paydaşlara ve ülkemize, Türkiye ilaç sektörünün geleceğine giden bir yol haritası sunduklarını ifade eden Berkman; “Raporumuzun vizyonu, Türkiye ilaç sanayisinin 2023’te küresel ölçekte bir Ar-Ge ve üretim merkezi ve bölgesel bir yönetim merkezi olmasıdır. Bu vizyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanmakta olan Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi vizyonuyla örtüşmektedir. Ülkemiz ilaç sektörünün daha çok uluslararası yatırım çeken, daha fazla üretim ve ihracat yapan, dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunan ve hastalarımıza uluslararası standartlarda hizmet kalitesi sunan bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Biz, yenilikçi ilaç sektörü olarak, 2023 itibarı ile 23 milyar ABD dolarını aşkın üretim yapan, ihracatını 8 milyar ABD dolarının üstüne çıkartmış, dış ticaret fazlası veren ve yılda 1,7 milyar ABD doları düzeyinde Ar-Ge yatırımı yapan bir Türkiye ilaç sektörünün hayal olmadığına inanıyoruz.” dedi.

Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlana rapor, Türk ilaç sektörünün 2023’te “küresel ölçekte bir Ar-Ge ve üretim merkezi olması” hedefini ortaya koyuyor. Raporda Türkiye’nin daha fazla üreten, daha fazla Ar-Ge yatırımı ve ihracat yapan bir ilaç sektörüne sahip olabileceği vurgulanıyor.

Dünya ilaç sektöründeki gelişmeleri değerlendirdikten sonra, Türkiye ilaç sektörünün konumunu ve koşullarını irdeleyen Rapor, Türkiye ilaç sektörünün küresel düzeyde rekabet edebilecek kaynak ve potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

Bilimsel verilere dayanılarak hazırlanan raporda, dünya ülkelerindeki en iyi uygulama örneklerine yer veriliyor. Raporda, gerçekçi ve uygulanabilir, Türkiye’nin koşullarına, özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun somut politikalar öneriliyor.

Raporu Nasıl Okumalı?

2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen AB müzakereleri esnasında “Veri İmtiyazı” meselesinde Türkiye’yi AB’ye şikayet eden, kritik dönemde Ticarette Teknik Engeller (TBR) soruşturması açılmasına yol açan AİFD’nin Hükümetin 2023 vizyonunu destekleyen bir rapor yazdırmaya iten gerekçelerin ne olduğunu düşünmeden edemedim.

AİFD yetkililerine toplantı sonunda belirttiğim gibi beni oldukça heyecanlandıran bu çalışmanın güzel neticelere ulaşmasını ümit ediyorum. O görüşmede espri ile belirttiğim gibi bir “hidayete erme” durumu olup olmadığını zaman gösterecektir.