ALT KOMİSYONDAN GEÇEN 6197 DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Dr. Mahmut TOKAÇ 6197 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması için Meclise verilen teklifler 26 Nisan Perşembe günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alındı. TEB’in bu süreçte Teklif’te…

TBMM’YE SUNULAN 6197 DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mahmut TOKAÇ* 6197 Değişiklik Taslağı başlıklı bir önceki yazımızda Türk Eczacıları Birliğinin talebi ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin değiştirilmesi için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Taslak’la öngörülen değişikliklerden bahsetmiş ve…

6197 DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

İVEK Derneği Danışma Kurulu Başkanı Dr. Mahmut TOKAÇ* Eczacılığın temel yasası 18.12.1953 tarihinde kabul edilen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’dur. Türk Eczacıları Birliğinin talebi ile 6197 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin değiştirilmesi…